18 jun. 2013

Iānī Secundī Bāsia - Bāsium .:I:.


In margine pāginārum explānantur vocābula quae nōn
reperiuntur in librīs Hans H. Ørberg quibus titulus est
LINGVA LATINA PER SE ILLVSTRATA
I. FAMILIA ROMANA, II. ROMA AETERNA cap. XXXVIXL

No hay comentarios:

Publicar un comentario en la entrada