7 nov. 2015

MagnificatMAGNIFICAT


AD VSVM LATINE LOQVENTIVM
ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΙΛΟΜΟΥΣΩΝ
EDIDIT RATIONE HANS H. ØRBERG
EMMANVEL PINTIANVS

In margine pāginārum explānantur vocābula quae nōn reperiuntur in librō Hans H. Ørberg


cui titulus est LINGVA LATINA PER SE ILLVSTRATA, PARS I: FAMILIA ROMANA